TKR -viemärisaneerausmenetelmä

TKR -viemärisaneerausmenetelmän tekniikka ja työssä käytettävät TKR- tuotteet edustavat testattua, turvallista, ympäristöystävällistä ja kotimaista teknologiaa. TKR -menetelmällä voidaan toteuttaa koko kohde tai sitä voidaan käyttää yhdessä sukitusjärjestelmän kanssa.

TKR

Kotimainen

TKR viemärisaneerausmenetelmän tekniikka ja TKR tuotteet ovat testattuja, ympäristöystävällisiä ja kotimaisia. TKR tuotteiden tutkimus – ja kehitystyötä on tehty 1980-luvulta saakka ja tuote on sertifioitu. TKR massat ovat kemiallisesti ja rakenteellisesti kestäviä pinnoitusmateriaaleja ja tuotteita on käytetty vuosikymmeniä hyvin tuloksin raskaassa teollisuudessa, mm. prosessivesipuhdistusjärjestelmien pinnoituksessa.

TKR putkimassalla on korkea vetomurtolujuus ja tarttumislujuus. Korkean murtovenymän johdosta se kestää iskuja ja notkahduksia sekä on kosteutta ja korroosiota hyvin kestävää. TKR massalla valetusta viemäriputkesta tulee elastinen ja antistaattinen ja sillä on itsekantava rakenne.

Massa on M1 luokiteltu. Se on turvallinen tuote sekä työstettäessa että valmiina tuotteena.

Kustannustehokas

TKR menetelmä mahdollistaa kustannusten jakamisen useille vuosille, koska remontti voidaan tehdä eri aikaan huoneisto- ja runkoviemäreihin. Se on nopea toteuttaa ja huoneistossa voi asua remontin aikana.

Huoneistoremontissa saneerataan pystyviemärit, huoneistojen vaakaviemärit ja lattiakaivot. Runkoviemäriremontissa saneerataan kellarikerroksen runkoviemärit, saunaosastojen, pyykkitupien ym. yhteisten tilojen viemärit pystyviemäreille saakka. Kosteissa tiloissa koko vesieristys, lattiakaivot ja viemärit voidaan toteuttaa katosta lattiaan, lattiakaivosta katuviemäriin. TKR -pinnoitteet soveltuvat myös lattiapinnoitteeksi esim. pyykkitupiin.

Kestävä

TKR massa on korkealaatuinen muovipohjainen tuote. Se suojaa viemärit korroosiolta, kulumiselta, syöpymiseltä ja iskuilta. Tuote kestää suoloja, liuottimia, emäksiä ja erilaisia happoja. Lämpötilan kesto on jopa +120 astetta. Ikärasitustestissä saneeratun putken on todettu jatkavan vanhan valurautaviemärin käyttöikää vähintään 50 vuodella.

Viemärisaneeraus on pitkäaikainen investointi. Valitse saneeraukseen kestävin ja turvallisin materiaali.

Toteutus

 • Huolellinen tutustuminen kohteeseen ja suunnitelmiin.
 • Info-tilaisuus ja huoneistokohtaisen aikataulun luovutus.
 • Töiden aloitus ( Suojaukset, kalusteiden purkainen ja väliaikaiset WC:t).
 • Viemäreiden mekaaninen puhdistaminen ja huuhtelu ( Puhdistusjätteen talteenotto).
 • Viemäreiden kuivatus ja kameratarkastus.
 • Viemäreiden kuvaus ja DVD-tallennus
 • Sukkasujutus
 • Pinnoitus tehdään neljä kertaa TKR-putkijärjestelmän mukaisesti.
 • Lattiakaivojen pinnoittaminen
 • Valmiin viemärin kuvaaminen ( Eteen- ja taaksepäin näyttävällä kameralla, josta DVD-tallenteet).
 • Kalusteiden asennus, siivous ja käyttöohjeiden luovutus.
 • Luovutuskansion annetaan työntilaajalle.

Kaikista kohteista laaditaan sertifikaatin mukainen työmaakansio, johon dokumentoidaan mm. materiaalit, valvonta ja aliurakoinnit.

Urakan ajaksi toimitamme huoneistokohtaiset kemialliset WC:t tai WC-suihkukontit.

Parhaan ja varman lopputuloksen varmistaa laatujärjestelmä, joka perustuu Suomen Standardoimisliiton julkaisemaan SFS-ISO 9002 standardiin.

Tutkimuslaitokset:

 

VTT

Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy – Happorasitustesti, Tartuntalujuuskoe

Tampereen Teknillinen Korkeakoulu – Suolasumutuskoe, Puristuslujuustesti

Turun aluetyöterveyslaitos

 

Lue järjestelmän testauksesta

TKR- Putkimassaesite (PDF)

Tiedote TKR- tuotteiden turvallisuudesta (PDF)